Dúbidas do galego

Arquivo para a etiqueta “dormitorio”

Habitación

Hoxe hai moitas ferramentas para garantir que os nosos escritos teñen unha ortografía adecuada. Os programas de procesamento de texto máis usados teñen a posibilidade de instalar un corrector automático que, no caso do galego, sinala erros na escritura dunha determinada palabra. Tamén existen recursos en liña que cumpren esa función.

Mais que ocorre con aquelas palabras que aínda sendo idénticas na forma ao castelán teñen significados distintos? Pois nese caso, o corrector non pode axudar, polo momento. De aí que veña ben estudar galego e ter coñecementos profundos da lingua cando queremos falar e escribir con propiedade.

Unha desas palabras que os correctores van validar é habitación. Porque en galego existe habitación mais non co sentido do significado máis habitual da palabra castelá: “nunha vivenda, cada un dos espazos separados por un tabique destinados a comer, durmir…”. Para ese significado, en galego empregaremos cuarto.

Aínda máis habitual é utilizar habitación como sinónimo de espazo na vivenda destinado a durmir. “Estoy llorando en mi habitación, ella se ha ido con un niño pijo”. Neste caso, en galego podemos empregar cuarto ou dormitorio. “Estou a chorar no meu cuarto (ou dormitorio), ela marchou cun neno relambido”.

Entón, cando usaremos habitación no noso idioma? Habitación significa construción destinada á vivenda ou acomodo dos animais. Empregaremos a palabra como sinónimo de vivenda ou lugar no que pasar a noite. “Xosé e María acabaron pasando a noite nun presebe de Belén ao non encontraren habitación”. Tamén se pode utilizar o termo para referirnos á acción de habitar. “Garantir a habitación dos chalés adosados non foi unha prioridade do construtor nin da Concellaría de Urbanismo”.

Enlaces de correctores:

Web de Imaxin, empresa responsable dos correctores ortográfico e gramatical para procesadores de texto.

Web de Ortogal, corrector en liña da Universidade de Vigo.

Navegación de artigos