Dúbidas do galego

Arquivo para a etiqueta “gabeta”

Abelá, chibo, gabeta

Igual que ocorre no caso do v, en galego escríbense con b moitas palabras que en castelán, idénticas ou semellantes, se escriben con v. A razón desta diferenza é etimolóxica. É dicir, o galego bebe directamente nas fontes ortográficas das palabras e reprodúceas coa grafía orixinal. Vantaxes de ser unha lingua aínda non normalizada (non todo ían ser inconvenientes!). Este é o caso de gabeta. En galego escríbese así contra a tradición portuguesa e castelá, idiomas nos que vai con v. Por que poñerse farrucos? Pois porque a palabra latina da que procede é gabatam (que significaba recipiente). Cos séculos, os escribáns (moitos deles simples copistas sen maior formación) alteraban as grafías das palabras a rumbo. En galego levan b abelá, chibo, almorábide, gabia, gabián, inmóbil, marabilla, rebentar, ribeira ou trobador.

 

Navegación de artigos