Dúbidas do galego

Arquivo para a etiqueta “gasoi”

Gasoi

A relación do galego coas linguas estranxeiras é rica e máis lonxeva do que moitos cren. Como o galego foi fala allea ás institucións durante séculos, o academicismo non é moi proclive a admitir estes barbarismos de boa gana. Palabras agalegadas son brus (cepillo, do inglés brush), orsai (fóra de xogo, do inglés offside) ou a palabra da que falamos hoxe, gasoi, adaptación moi recente do inglés gasoil.

Proscrita pola normativa en favor do máis latino gasóleo, o caso é que só fai falta pararse unha mañá en calquera gasolineira do país para comprobar que na fala a forma exitosa é gasoi ou gasoe e gasoil.

Persoalmente, considero que unha lingua sen complexos de cando en vez debe ser xenerosa cos estranxeirismos e aceptalos, especialmente se se acomodan a través do saber popular á nosa propia fonética. Prefiro gasoi ou orsai a stock options ou briefing, por populares, por naceren da xente do común e non dos colos brancos dos donos do mundo. É por iso que a utilizo habitualmente cando merco combustible e recomendo mantela viva. Ora ben, insisto en que a normativa non a considera correcta na lingua estándar. Os académicos han ter as súas razóns.

Navegación de artigos